Kirjat ja oppaat

Julkaisemme kirjoja ja oppaita asiakkaidemme menestyksen tueksi. Konsulttimme ovat kirjoittaneet ja toimittaneet useita kymmeniä käytännönläheisiä johtamisen kehittämiseen, innovaatiokyvykyyden lisäämiseen tai muutosten hallintaan liittyviä kirjoja ja oppaita. 

Kehitämme menetelmiä ja työkaluja itse, yhdessä asiakasorganisaatioidemme kanssa. Usein kehittämisprosessien lopputulos saa konkreettisen muodon kirjana tai oppaana, ja niissä esitellyt menetelmät ja työkalut kestävät aikaa. 

Toivomme, että löydät kirjoistamme ja oppaistamme innoitusta ja vinkkejä johtamisen kehittämisen, muutoksen hallinnan ja innovatiivisuuskyvykkyyden lisäämisen osa-aluilla. Toivotamme mielenkiintoisia lukuhetkiä kirjojemme ja oppaidemme parissa.    


Näytä yhdellä sivulla
Lajitteluperuste:

Adventure Change Management

Adventure Change Management - Practical tips for all those who want to make a difference

Manfred Höfler, Dietmar Bodingbauer, Hubert Dolleschall, Franz Schwarenthorer et al.

Adventure Change Management is an inspiring book to browse through for day-to-day management. 85 stories, models and experiences from day-to-dat leadership show managers and their employees what really matters when it comes to the effective management of change and agile transformation.

30,00

Innostava uudistuminen - Kestävä kasvu – Muutosjohtamisen opas

Muutos vaatii aina uutta kyvykkyyttä ja johtamista. Harva muutos vain onnistuu halutulla tavalla. Tiedämme, mitä pitäisi tehdä, mutta haasteena on saada aikaan innostavan uudistumisen prosessi, joka johtaa pysyviin tuloksiin. 

70,00

Esimiehen mielityö - prosessoivan johtamisen opas

Mitä johdat, kun johdat ihmisiä?

Esimiehen mielityö hakee vastauksia tähän kysymykseen ja esittelee 10 konkreettista ihmistenjohtamisen työkalua.

 

60,00

Tuplatiimi – Opas tehokkaampiin palavereihin - OPERA

Tiimityö, osallistava johtaminen, itseohjautuva organisaatiolean-tuotanto, jatkuva parantaminen... Käsitteitä, joista monet puhuvat, mutta harva osaa viedä käytäntöön.

40,00
60,00 €

OPERA - En guide för effektivare arbetsmöten

OPERA är ett nytt, annorlunda och effektivare arbetssätt, som hjälper dig att komma fram till en verklig förändring. Med hjälp av OPERA, en arbetsmetod som har utvecklats i Finland, kan du på ett enklare sätt frigöra gemenskapsenergi och rikta det till det verkliga behovet.

40,00
60,00 €

Opera - Ett verktyg för effektiva arbetsmöten

I finska organisationer har man lyckats genomföra många svåra förändringar med stöd av metoder som aktiverar medarbetarna bättre. Ett centralt verktyg är Opera – en processmetod med bakgrund i kreativ problemlösning som föddes utifrån ett behov av att effektivt kunna jämka samman olika tankesätt.
40,00
95,00 €

OPERA- lathund

A5-häfte kan användas som stöd då man ledar OPERA-möte första gånger eller om det har gått tid från förra gången. Med hjälp av häftet är det lätt att använda OPERA om man kan metoden men vill ha stöd för att gå genom varje fasen på rätta sättet. Finns också på engelska och på finska på motsvarande sidor.

40,00

OPERA a guide for more efficient meetings

Teamwork, participative leadership, learning organisations, true change, transparent processes… Concepts that many talk about but that in reality are somewhat more difficult to live up to. Daily work with its ordinary meetings and habitual work routines usually prompts very little changes in reality. OPERA makes a difference.

40,00
60,00 €

Opera Quick Help

A5 koon englanninkielinen pikapas OPERA-menetelmään 

35,00

Ryhmämessut - Tehokas osallistava työtapa - Group Expo

Ryhmämessut on osallistava työmalli, jonka avulla 6-200 henkilön tilaisuudessa voidaan käsitellä tehokkaasti montaa asiaa samanaikaisesti.

40,00

GroupExpo

Ryhmämessut kirja englanniksi 

60,00

GruppExpo

Group Expo på svenska - Ryhmämessut ruotsiksi

60,00

Ihmisten erilaisuus - 16 tyyppiä työelämässä

Ihmisten erilaisuus on parhaimmillaan työyhteisön voimavara ja menestystekijä, huonoimmillaan ristiriitojen aiheuttaja. 

45,00
48,00 €

16 persoonallisuustyyppiä –työkirja

"16 persoonallisuustyyppiä" tutustuttaa lukijat Katharine Briggsin ja Isabel Briggs Myersin kehittämään persoonallisuusanalyysiin. Kirja esittelee MBTI:n ja sen taustana olevan typpiteorian käytännönläheisesti monipuolisten harjoitusten avulla, joita voi hyödyntää yksin tai ryhmätöinä. Työkirja tarjoaa runsaasti asiatietoa niille, jotka haluavat tutustua MBTI:hin ja tyyppiteoriaan.

24,00

16 johtamistyyppiä käsikirja

Sirkka Auvinen ja Heli Vähätiitto, 16 johtamistyyppiä käsikirja

”16 johtamistyyppiä” tarjoaa esimiehille tietoa ja työkaluja hyvään johtamiseen sekä esimiehenä kehittymiseen kaikilla organisaatiotasoilla. Kirjassa käsitellään erilaisten persoonallisuustyyppien luontaiset johtamistyylit sekä käsitellään esimiestyön keskeisiä osa-alueita: itsensä johtamista, valmentavaa johtamista, palautteen antamista, muutosjohtamista ja ristiriitojen käsittelyä.

24,00

Tiimiytys ja sen läpivienti - matkalla kohti matalampia organisaatioita

Organisaatiot kulkevat kohti matalampia rakenteita ja matka jatkuu. Jokaisen organisaation on ratkaistava, miten raivata ja rakentaa oma polkunsa tässä haastavassa maastossa. Usein tiimien rakentaminen ja vahvistaminen ovat ratkaisu. 

50,00

Prosessijohtamisen käsitteet

Prosessijohtamisen käsitteet - Terms and Concepts in Business process management -kirja on ollut lukuisien organisaatioiden käsitteiden sopimisen apuvälineenä. 

30,00

Johda suorituskykyä tiedon avulla

Miten johdat ja mittaat strategian toteutumista? 

 

Organisaation toiminnalle ja suorituskyvylle voidaan asettaa yksinkertaisia kysymyksiä: mitä on saatava aikaan ja kuinka onnistumista parhaiten mitataan. Kai Laamasen kirja antaa tukea mallien ja esimerkkien avulla sekä ylläpitävän toiminnan että muutoksen mittaamiseen.

60,00